Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Energioptimalisering

Energisparing blir en viktig faktor for nye og fremtidsrettede produksjonsmetoder for å gjøre oss mer konkurransedyktige i fremtiden, samt spare miljøet. 

Som et ledd i dette har EU satt følgende mål for klima og bærekraftig energiforsyning:
  • Utslipp av drivhusgasser skal være 20% lavere enn i 1990
  • 20% av energien skal komme fra fornybare energikilder
  • Energieffektiviteten skal økes med 20%

I industrien brukes det årlig rundt 80 TWh energi. 80 prosent av dette går til de hundre største energibrukerne. Det teoretiske potensialet for energi effektivisering har Enova identifisert til 27 TWh i 2020. Det betyr ikke nødvendigvis energisparing, men også ulike metoder for å utnytte frigjort energi. Effektiviseringspotensialet er 29 prosent av det de antar energiforbruket vil være i 2020. Hvis det hadde vært mulig å realisere, ville det betydd 40 Alta-kraftverk. Det er beregnet at det må investeres rundt én milliard per innspart.

Tenk på at:
  • 65% av industriens forbruk blir konsumert av motorer
  • 30% av forbruket i bygningsmassen er enten unødvendig eller ineffektiv
  • Opptil 60% av vifter og kjøleanlegg overdimensjonert
  • I Europa brukes 10% av energiforbruket i industrien, til å produsere komprimert luft. Av   100% tilført energi blir bare 5% trykkluft resterende 95% blir varme.
  • Erfaringer tilsier at det å implementere energibesparende strategi kan opp til 50% av energiforbruket reduseres.

Triple-S og Rockwell Automation har stor erfaring med å veilede kunder i hvordan de bør organisere og ikke minst implementere løsninger for energioptimalisering.

Våre løsninger bygger på Rockwell Automation sin integrerte arkitektur og kan enkelt implementeres i en eksisterende løsning. Vi kan tilby både hardware (målere) og software (rapportgenerator) produkter som vil gi deg en komplett løsning levert fra en leverandør.
Person

Stig Mortvedt

Forretningsutvikler - Industri
Mail stig.mortvedt@triple-s.no
Phone +47 971 66 899
W:
H: