Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Olje, gass & marine

I olje- og gassmarkedet er sikkerhet og pålitelighet avgjørende faktorer. I tillegg er bransjen inne i en omstilling der fokus på kostnader og nye løsninger er økende.

Triple-S leverer løsninger til bruk både top side og subsea. Løsningene dekker kravene til prosessikkerhet (SIL 1, 2 og 3) og eksplosjonsfare med ATEX og IECeX. Produktene er i bruk over hele verden med høy driftsstabilitet. Vi leverer også motorstyring på mellomspenning som bruker en teknologi som tillater lange kabler mellom motor og omformer. Disse løsningene er meget godt egnet til retrofit av gamle anlegg da det ikke stilles krav til kvalitet på kabel eller motor.

Med Rockwell Automation sine løsninger dekker vi Offshore, Onshore, Pipelines & Transportation, Gas Processing, Liquefied Natural Gas og Refining & Petrochemical.
Innen marine er markedet sterkt preget av konjunkturene innenfor olje og gass. Myndighetene og internasjonale regelverk stiller også strengere krav til bl.a. miljø. Kravet til kostnadsreduksjoner og miljø tvinger derfor frem nye bærekraftige løsninger.

Marine
Triple-S leverer produkter som benyttes til løsninger for fremdrift av skip, hurtigbåter og ferger. Rockwell Automation sine motorstyringer for mellomspenning har en klar fordel i diesel-elektrisk fremdrift ved at de reduserer bl.a. vekt og plassbehov. I tillegg vil investeringskostnaden reduseres ved at antallet komponenter og kabelbehov i løsningen reduseres betydelig. Våre løsninger for lavspenning og styring av permanent magnet motorer, med integrasjon mot DC-bus, egner seg godt til applikasjoner med krav bruk av null- eller lavutslippsteknologi.

Triple-S leverer også løsninger for utilitysystemer for Marine, som f.eks. landstrømanlegg, ballastvannsrensesystemer, forbrenningsanlegg, generatorer m.m.

Felles for alle løsningene er at de også kan leveres med løsninger for tilstandsbasert vedlikehold som samler data fra de ulike installasjonene inn til et felles driftssenter.


Aktuelle løsninger: Integrert arkitektur, prosesskontrollsystemer, visualisering og rapportering, nettverk og kommunikasjonmotorstyring.

Utvalgte referansekunder: APL, OneSubsea, FMC, FRAMO
 
Person

Flemming Graversen

Forretningsutvikler - olje, gass, marine og havbruk
Mail flemming.graversen@triple-s.no
Phone +47 926 10 832
W:
H: